Je Krachtbronnen | De Afstemming | Hoe?

Waar gaat levenskracht over?

Levenskracht komt voort uit een onophoudelijke beweging van zichtbare en onzichtbare stromen, in jezelf. Waardoor je je vitaal, energiek en geïnspireerd voelt. En je zaken als plezier, geluk, harmonie, innerlijke inspiratie en vreugde ervaart in je leven.

Deze onophoudelijke beweging is in feite een universele cyclische wetmatigheid waarin opnemen/verbinden en loslaten, in- en uitademen, ontvangen en doorgeven, rusten/stilstaan en groeien/bewegen etcetera elkaar continue afwisselen. Deze dynamiek houdt als van nature je levenskracht qua inspiratie en harmonie stromend. Het brengt een toestand voort waarin het op alle vlakken in je leven geestelijk, lichamelijk, sociaal en qua (levens)energie goed met je gaat.

Zodra je deze natuurlijke levensstroom, waarin het leven zelf zich gedragen weet,
respecteert en je hier aan overgeeft, beweeg je moeiteloos met de stroom mee.

Je zult dan minder frustratie en disbalans ervaren en meer
harmonie, inspiratie en natuurlijk welbevinden.

Je kunt makkelijker bij dit natuurlijke gevoel van vertrouwdheid met het leven, als je je open stelt voor de vermogens en kwaliteiten van al je krachtbronnen = hoofd, hart, buik, handen, voeten en wil. Want wanneer je je slechts voor een deel hiervan open stelt, dan verwaarloos je de rest van jezelf, ontstaat er disbalans en blokkeer je de natuurlijke stroming van levenskracht energie.

Een goed voorbeeld hiervan is de power play van het hoofd.
Aangezien ons denkvermogen de neiging heeft om alles in controle te willen houden, te willen sturen en beredeneren voert het meestal de boventoon als krachtbron. Bovendien triggeren gevoelens van angst of onzekerheid, hoe begrijpelijk of reëel ook, onze mind. Ze houden ons extra in het hoofd.

Hiermee overpowert de krachtlaag van het hoofd de andere kracht- en wijsheid bronnen in ons. Daarmee sluit het in feite de potentie van deze vermogens uit, zoals de waarde van het gevoelsmatige, het inlevingsvermogen of het ongrijpbare intuïtieve, en de kracht van kwetsbaarheid, het tonen van je gevoelens of een warm hart e.d.

Voor het van binnenuit vrijmaken van ons levenskracht potentieel
is het dan ook van groot belang de power play van het hoofd op te heffen.
Tot op het subtielste niveau.

Dit vraagt om een focusverlegging en verandering van ons huidige gedachtegoed waarin het denkvermogen op het hoogste podium staat. Hiertoe hebben we onder meer de neiging los te laten om in controle te willen blijven, om dingen doelmatig te willen maken, te willen verklaren, op voorhand in te vullen en alles te willen overzien. Om ons over te kunnen geven aan vertrouwen in – de waarde van – al onze vermogens, en om deze levend te maken en te houden in onszelf.

Vanuit deze nieuwe wijsheidsbevatting kun je al je krachtbronnen als één – harmonieus – geheel gaan laten samenwerken. Op deze manier kom je natuurlijker in je kracht te staan, heb je meer contact met je binnenwereld en met de stroom van je levenskracht energie en ontstaat er hierdoor van binnenuit een integrale beleving van eenheid.  Met als gevolg dat je meer synergie gaat ervaren, in het hier en nu.

Je Krachtbronnen | De Afstemming | Hoe?

DELEN?