Levenskracht | Je Krachtbronnen | Hoe?

Hoe bewerkstellig je innerlijke afstemming?

Innerlijke afstemming stelt je in staat in het hier en nu je eigen wijsheid en krachtbronnen aan te spreken. Wanneer je deze als één samenhangend en harmonisch geheel laat samenwerken, wordt het makkelijker je open te stellen voor levenskracht potentieel, zoals levenslust, vitaliteit, geïnspireerdheid en creatie-inspiratie, flow, levensvreugde, je eigen grootsheid en hoogste goed van jou als mens, jouw wezenlijkheid. Je maakt het dan van binnenuit vrij, als basis voor je doen en laten op alle vlakken in je leven.

Hierbij gaat het om :

Innerlijke balansbrenging

Rust en harmonie in je leven begint met het bewerkstelligen van balans in jezelf. Deze balans ontstaat vanuit het in evenwicht brengen en houden van allerlei facetten, vermogens en kwaliteiten van jezelf, en door deze aanwezig te laten zijn in jezelf zonder ze een oordeel of label (van goed of fout, negatief, positief etcetera) mee te geven. Wanneer je je bewust verbindt met alle aspecten van jezelf vanuit je hart(ekracht) als kloppend centrum van je lichaam, kom je steeds meer in harmonie met jezelf, je omgeving en het grotere geheel. Er ontstaat dan als het ware een zee van innerlijke rust.

Over welke facetten gaat dit?
Hoe werk je aan innerlijke balans?
Hoe breng je balans aan in je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten?

Innerlijke finetuning

Het wordt makkelijker om in balans te blijven, wanneer je luistert naar je lichaam en alert omgaat met alle signalen die het afgeeft. Het (her)kennen van de verschillende stemmen van je binnenste betreft een innerlijke aandachtigheid en georiënteerdheid die voorbij het denken gaat en in contact staat met diepere niveaus van weten, voelen en aanvoelen. Vanuit bewuste aandachtigheid of mindfulness ben je dan zo alert in het moment aanwezig dat je alles signaleert wat in dàt moment aanwezig is – qua ervaring, informatie, sensatie, antwoorden, signalen, impulsen, ingevingen, inspiratie e.d. en hier scherp en bewust mee om weet te gaan.

Over welke innerlijke informatiebronnen gaat het?
Hoe effectief benut jij je eigen wijsheid?
De kunst om uit je hoofd te komen!
Het belang van bewuste hoofd-hart-hara verbinding

Innerlijke centrering

Des te bewuster je in het moment omgaat met de vermogens en informatie die in jou aanwezig zijn, des te natuurlijker je in je kracht komt te staan. Hoe meer je hierbij in staat bent alle facetten van jezelf vrij en bewust vanuit je hart in te zetten – en deze zonder oordeel aanwezig te laten zijn in jezelf – des te steviger en dieper je innerlijke balans wordt. En hoe meer je in je balanspunt komt. In je natuurlijke manier van zijn en observeren, je natuurlijke balanspunt. In plaats van het gebruikelijke moeten en doen. Je beweegt van extern gefocust zijn naar innerlijke geïnspireerdheid.

Hoe kom je thuis in je natuurlijke balanspunt?

Innerlijke uitlijning

Innerlijke uitlijning gaat om een stroomlijning, die het evenwicht in je binnenwereld ondersteunt en zorgt dat alles in jou blijft stromen en doorstromen, in het hier en nu. Zodat je alle zichtbare en onzichtbare delen, aspecten, lagen, systemen en werelden van jezelf als één afgestemd geheel kunt aanboren als basis voor je doen en laten zonder dat je jezelf verliest of weggeeft. Het maakt dat alle delen en aspecten van jezelf op één lijn komen, waardoor je meer contact en bewustere verbondenheid ervaart met de levensstroom van alles. Met als resultaat dat er van binnenuit meer synergie met de buitenwereld ontstaat.

Wat vraagt hierin aandacht?

Dit is geen proces in gradaties maar een geleidelijk en organisch proces dat voor iedereen anders verloopt en verschillend ervaren wordt. Waarbij de mate van introspectie (zelfreflectie) de wegingsfactor voor een volgende (groei)stap vormt.

Levenskracht | Je Krachtbronnen | Hoe?

DELEN?