Levenskracht | De Afstemming | Hoe?

Je Krachtbronnen voor natuurlijke levenskracht

In onze huidige duaal georiënteerde belevingswereld worden de vermogens en wijsheid van het hoofd, het hart, de wil(skracht), de voeten en de hara/het buikcentrum, handen en voeten veelal gebruikt als los van elkaar staand. Dit niet als één samenhangend geheel inzetten van deze krachtlagen veroorzaakt vertroebeling, ruis en disbalans in ons leven. De zuivere vermogens van onze krachtbronnen en hun potentieel voor natuurlijke levenskracht worden op deze manier onvolledig en gefragmenteerd ingezet door ons als mens.

De vermogens van deze krachtlagen betreffen:
het fysieke en zintuiglijke, verstandelijke en emotionele, het mentale en het hartelijke, het cognitieve en gevoelsmatige, het intuïtieve, creatieve en energetische in ons. Ze gaan het denken, weten, (aan)voelen, willen, zijn en doen aan. Daarmee gaan ze ook over het tastbare en niet tastbare, het zichtbare en niet zichtbare, het fysiek geaarde en spiritueel bezielde, het rationeel waarneembare en anders waarneembare …

Wanneer al deze aspecten in balans zijn en als één geheel samen werken, kunnen als van nature diepere (betekenis) lagen van jou aangeraakt worden voor een integrale beleving van eenheid. Je maakt het dan van binnenuit vrij om het buiten te realiseren. Hoe je dit van binnenuit vrijmaakt, is onder ‘de afstemming’ te vinden.

 

De kern van deze krachtlagen

Het hoofd en zijn helderheid – qua denkvermogen, mentale veer- en creatiekracht en cognitieve vermogens

De niet vertroebelde kracht van deze vermogens kan ervaren worden, wanneer het leeg, stil en rustig in het hoofd is, en het zichzelf niet verliest in zijn eigen doolhof van gedachten, indrukken en andere mentale (creatie)vermogens. Vanuit deze staat kan het hoofd helderheid van denken en bewustzijn ervaren. Dan zijn de vermogens van het hoofd scherp, helder en alert, en kunnen ze alles overzien. Dan kan het vanuit respect voor de eigen levenskracht doelbewust en kalm handelen, en optimaal de krachten bundelen met de andere krachtlagen.

Het warme hart

Het kloppende hart in jou is de levensader voor warmte, passie, oordeelloosheid en compassie. Deze verbindende en verzachtende vermogens van het hart komen tot bloei wanneer het open is en glimlacht. Hoe bewuster je in verbinding staat met deze openheid van je hart, des te beter de levenskracht van het hart door jou kan stromen. Daarmee maak je de communicatie van(uit) je hart alsmaar sterker en kun je op steeds zuiverdere en bewustere wijze uiting geven aan het in de praktijk brengen van liefde in al haar omvattendheid.

Het zonnevlechtcentrum of de plexus solaris als zetel van onze wil(skracht)

De wil om iets voor elkaar te krijgen en te realiseren kan ingezet worden vanuit de meer zelfzuchtige, materiële en ego gedreven ambities of vanuit immateriële en spirituele drijfveren die het grotere geheel of een hoger doel dienen. Bij innerlijke georiënteerdheid is het van belang om de immateriële / spirituele wilskracht aan te boren, zodat de wil deze drijfveren kan dienen en ego-gedrevenheid kan ontstijgen. Daarmee is het dè aanjager voor innerlijke verandering / groei.

De hara of het buikcentrum en onze natuurlijke vermogens

De zon die schijnt op het hart van de mens, is de hara. In de buikregio worden onder andere onze ervaringen, emoties en gevoelens verteerd. En in de schoot worden de natuurlijke creatieve vermogens en het intuïtieve innerlijke weten gewiegd. Vanuit de hara krijgt de natuurlijke staat van zijn en observeren vorm. Hoe minder je in je hoofd zit, en lager je in je lijf zit, des te makkelijker je hier bij kunt. Dan sta je stevig in je levenskracht en ben je tegelijkertijd in verbinding met je innerlijke zon, het kosmische en aardse. Je komt dan als het ware thuis in de vertrouwdheid van jezelf.

De voeten, om goed met beide benen op de grond te staan

De grond onder de hara en het hart – oftewel het aardse – zorgt voor verlichting van het hoofd en daarmee voor helderheid van denken. De voeten zorgen hierbij tevens voor afstemming met de aardse geaardheid, en wat hiervoor nodig is. Ze zorgen bovendien voor verankering van je bewustheid en helderheid.

De handen die (doel)bewust handelen vanuit de kracht van jouw eigen wijsheid

Wanneer je handelen op één lijn is met wat vanuit innerlijke georiënteerdheid en gevoeldheid belangrijk is voor je, verwezenlijk je innerlijk geïnspireerde keuzes en zet je mooie dingen in de wereld vanuit zorg voor jezelf en voor de ander. Op deze manier geef je het potentieel van je levenskracht en de vertrouwdheid met jezelf handen en voeten.

Zie verder ook ‘Het belang van een bewuste hoofd-hart-hara verbinding‘.

Levenskracht | De Afstemming | Hoe?

DELEN?