Holding Space betekent dat je er voor een ander bent. Zonder oordeel of kritiek, zonder de situatie te willen oplossen of de ander te willen ‘fixen’ / ‘helpen’. Je bent er voor deze persoon in het hier en nu, vanuit bewust aanwezig zijn (presence) en in verbinding met je hart (een warm hart). Zodat je de ander in zijn/haar waarde laat en een veilige en open ruimte creëert waarin alles er kan en mag zijn zoals het is.

Op deze manier bekrachtig je de ander en geef je een empowerment die effectiever is dan het (extern) aanreiken van oplossingen. Omdat er ruimte ontstaat. Waardoor de ander kan ontspannen/zakken en makkelijker bij zijn of haar eigen waarde en wijsheid kan.

Dit is alleen mogelijk als de space-holder zich naast de ander plaatst (vanuit gelijkwaardigheid) en zodanig ruimte creëert dat alles er kan en mag zijn. Ongeacht wat er/het is, leuk of niet leuk, heftig of fijn etcetera en zonder enige vorm van (waarde-) oordeel of kritiek. Met een open hart, open mind en in volledige ontvankelijkheid. Oftewel vanuit de natuurlijke staat van zijn en observeren, je natuurlijke balanspunt.

Een dergelijke vorm van bewust aanwezig zijn voor een ander maakt dat de ander zich gezien, erkend, gedragen en/of geliefd voelt. Waardoor er bij hem/haar ruimte ontstaat voor meer helderheid en diepere lagen van weten, ervaren en gewaarworden (de eigen wijsheid).

Op deze manier kan er tevens ruimte gecreëerd worden voor een synergie die zorgt voor verdieping en verrijking bij alle aanwezigen. Een synergie die elkaar (verder) brengt naar een groter perspectief van wijsheid, inzichten, dieper weten, gewaarworden, waarnemen, informatie uitwisseling en/of creatie-inspiratie – individueel en gezamenlijk.

Voor de space-holder is het de kunst om alleen presence (bewust aanwezig zijn) in te brengen en geen kennis of ervaring. En om hierbij in direct en bewust contact te staan met de eigen helderheid, wijsheid en geïnspireerdheid – het eigen natuurlijke balanspunt. Des te beter dit lukt – bij zowel space-holder als de aanwezige(n) – des te meer synergie er kan ontstaan. Voor alle betrokkenen.

In deze vorm van Holding Space zien wij de toekomst
van samen leven, samen werken en ontwikkelen.
Zeker wat betreft het werkveld van coaching, training, mentoring, opleiding en leiderschap.
Maar ook op het gebied van healing, channeling en activering van bewustzijn.

Categorieën: holding space