Een bewuste verbinding tussen hoofd, hart en hara/buik(gevoel) is het resultaat van volharding en innerlijke finetuning. Waarmee je de kracht en wijsheid van het hoofd bewust in het hier en nu verbindt met de rijkdom en kracht van je gevoelsleven. Met het kloppende hart als bruggenbouwer en centraal verbindingspunt. 

Op deze manier ontstaat een gezonde verhouding, continue verbinding en heldere verbandlegging tussen de vermogens van je hoofd en buik, je denken en voelen, je hoofdelijke en innerlijke/heldere weten, het rationele en gevoelsmatige, de logica van het verstand en die van de intuïtie, extern gerichte (creatie)kracht en innerlijk aangedreven (creatie)kracht etcetera. Waardoor je beide vermogens evenwichtig gaat gebruiken als natuurlijke basis voor je handelen.

Het gaat om :

Hoofd-hart balans (een koel hoofd en warm hart)

Deze balans gaat om een gezonde verstandhouding tussen hoofd en hart.
Waar het hoofd gericht is op controle en hiermee een vorm van zekerheid en veiligheid in je leven biedt, kan het niet overzien wat het hart wèl overziet. Omdat het hart namelijk verbindingen legt met ons innerlijk.

Je slaat een brug tussen beiden door je hoofd uit te nodigen in je hart.
Dit gaat makkelijker als er genoeg rust in je hoofd is om met je hart mee te gaan. Daartoe helpt het om ondertussen stevig te ankeren of met beide benen op de grond te staan, of de natuur op te zoeken.

Met het uitnodigen van je hoofd in je hart, ondervang je niet alleen de behoefte van de mind om in controle te blijven en dit niet los te laten. Maar je verlegt ook de focus van gebruikelijke doelgerichtheid vanuit hoofd-aandacht naar hartsaandacht.

Wanneer je met ‘open ogen’ en een ‘open hart’ in het hier en nu bent, kan alles er zijn en heb je oog voor de realiteit – voor wat er werkelijk is zonder hier een label of oordeel van goed of fout, fijn of niet fijn e.d. aan te geven.

Hart-hara resonantie als innerlijk kompas

Vanuit een gezonde hoofd-hart balans navigeer je makkelijker op innerlijke rust en innerlijk weten.
Want ook al heb je nog geen zichtbaar resultaat of tastbaar bewijs, in je hart voel je vertrouwen en daar vaar je op. De hart-hara resonantie is hierbij je innerlijk kompas als richtingaanwijzer- en bepaler.

Deze resonantie is het resultaat van een innerlijk proces van afstelling van de verbinding tussen hart en buik(gevoel).
Wanneer je deze verbinding bewust aandacht geeft, kun je steeds beter/duidelijker in- of aanvoelen wat voor jou klopt zonder dat je emoties of gevoelens hierin de overhand hebben. Een zuiver afgestemde hart-hara resonantie maakt dan ook dat je steeds zuiverder – zonder vertroebeling, vertekening of beïnvloeding – je pad kunt lopen.

Bewuste verbinding hoofd-hart-hara

Vanuit een dergelijke bewuste verbinding tussen hoofd, hart en hara/buik werkt het hoofd als handig instrument samen met het hart en de hara, in plaats van dat het deze krachtlagen overneemt.
Er ontstaat zo een natuurlijke en vruchtbare samenwerking. Waarbij het hart een brugfunctie heeft tussen de vermogens van je hoofd en buik. 

Dit maakt dat je makkelijker in je natuurlijke balanspunt, je natuurlijke staat van observeren en zijn komt.
Waardoor je bewuster en zonder oordeel in het moment kunt omgaan met alle informatie die in jou aanwezig is en alles wat er op jou afkomt. Omdat je
scherp/helder waarneemt wat er in jou leeft en je bewust aanwezig bent in het moment. Zie ook ‘Hoe beland je in je natuurlijke balanspunt?‘.

Je beweegt van actief in je hoofd naar actieve zuiver-gevoelde (niet vertroebelde) innerlijke alertheid. Zodat je op basis hiervan telkens op jouzelf ‘afgestemde en zuivere’ keuzes kunt maken.

Hierdoor wordt het overigens ook makkelijker de patronen die onderdeel zijn van ons gebruikelijke denken in ongelijkheid (splitsingsdenken) nog meer te doorbreken en ontstijgen.

Waarbij een goede verbinding tussen hart, hara en voeten bijdraagt aan meer vertrouwen en minder angst omdat deze verbinding de grond onder ‘het natuurlijke zijn’ verstevigt.

En waarbij een goede verbinding tussen hara, hart en handen het handelen vanuit ontvankelijkheid versterkt. Omdat deze verbinding de grondslag van zuiver-gevoelde (niet vertroebelde) handelingen activeert en tevens het actief open staan om zowel te ontvangen als (door) te geven stimuleert.