Wanneer het leeg, stil en rustig in je hoofd is, kun je helderheid van denken en bewustzijn ervaren. En actie ondernemen vanuit ontspanning in plaats vanuit de gespannenheid die onze vaak zo drukke levensstijl met zich mee brengt.

Hiertoe heeft het hoofd als centrum van ons zenuwstelsel een gezonde balans nodig. Zodat het zichzelf niet verliest in zijn eigen doolhof van gedachten, prikkels, indrukken en andere mentale (creatie)vermogens.

De kunst om uit je hoofd te komen gaat dan ook om een innerlijke levenskracht beheersing die ervoor zorgt dat het hoofd scherp, helder en alert is, en alles kan overzien. Waardoor het vanuit respect voor de eigen levenskracht doelbewust en kalm kan handelen, en optimaal de krachten kan bundelen met de andere krachtlagen.

Hoe werk je aan deze gezonde balans?

Door inspanning en ontspanning goed af te wisselen en door dingen te doen waarmee je je hoofd leeg maakt.

Zoals door meer te onthaasten en jezelf vaker toestemming te geven om niks te hoeven of te moeten. Maar ook door ontspannings-, ademhalings- meditatie- of mindful oefeningen, door te bewegen of met je hobby bezig zijn e.d. 

Door je hoofd een stevige en geaarde basis te geven waardoor er meer rust en ontspanning in je hoofd ontstaat en je meer helderheid van denken ervaart.

Dit bewerkstellig je door goed in contact te staan met de aarde. Door bijvoorbeeld regelmatig en bewust goed met beide benen op de grond te staan, de natuur op te zoeken of op een andere manier verbinding met de aarde te maken.

Door te werken aan een gezonde hoofd-hart balans, en zo je hoofd te helpen uit zijn power play te stappen.

Dit bewerkstellig je door je hoofd uit te nodigen in je hart. Hiermee ondervang je de behoefte van het hoofd om in controle te blijven en niet te willen loslaten. Je brengt dan een focusverlegging aan waardoor overgave aan vertrouwen makkelijker wordt.

Want wat het hoofd vanuit focus op controle, doelmatigheid, rede, dwangmatigheid en rationele overtuiging niet kan overzien, kan – kracht van – het hart wèl. Omdat het hart verbindingen legt met ons innerlijk. 

Het lukt overigens beter om je hoofd in je hart uit te nodigen als er genoeg rust en ontspanning in je hoofd is om met je hart mee te gaan – zie hierboven wat daarvoor nodig is.

Door vaker en bewuster te kiezen voor een gezonde verstandhouding met de andere kracht- en wijsheidbronnen.

Dit bereik je door regelmatig te checken in hoeverre je enkel de stem van het hoofd toelaat alvorens je actie onderneemt of dat je ook de stem van je hart, buikgevoel en voeten hierin meeneemt. Alsook door vaker de werkelijkheid van je denkvermogen en het rationele –  het willen begrijpen, verklaren en beredeneren – te verbinden met de werkelijkheid van je andere vermogens en hun wijsheid.

Op deze manier ontstaat een verbreed perspectief en ruimere werkelijkheid.

Door meester te worden over je eigen denken, cognitieve vermogens en mentaliteit.

Want je bent immers meer dan je denken, gedachten en emoties. En je bent in staat dit te ontstijgen. Dit doe je door je bewust te worden wanneer je je laat (af)leiden door gehechtheid aan bepaalde denkkaders, (gevoelens van) angst, ingebouwde controle- of overlevingsmechanismen en/of negatieve gedachten / emoties. Zodat je er verantwoordelijkheid (leiderschap) voor kunt gaan nemen.
Zie ook ‘Hoe beland je in je natuurlijke balanspunt‘.