Innerlijke balans is het resultaat van volharding en toegewijde aandacht. Waarbij je continue werkt aan het in evenwicht brengen en houden van allerlei facetten, vermogens en kwaliteiten van jezelf.  

Voor deze bekwaming is het belangrijk te ontdekken hoeveel je – nog – denkt en handelt vanuit angst en controle. Zodat je al deze  ingebouwde (bewuste en onbewuste) mechanismen leert herkennen en de patronen ervan doorbreekt.

Dit zijn veelal mechanismen waarmee je jezelf beschermt tegen wat onveilig voelt en als een bedreiging wordt waargenomen. Maar in feite zorgen ze voor een innerlijke vrijheidsbeperking omdat ze jou belemmeren om ‘vrijelijk’ te kunnen functioneren. Aangezien deze (gevoelens van) angst of onzekerheid, hoe begrijpelijk of reëel ook, je mind triggeren en daarmee een beroep doen op de power play (controle) van het hoofd en het ego.

Hoe meer je hierbij in staat bent dit alles zonder oordeel aanwezig te laten zijn – zonder het een label van fijn, niet fijn/lastig/zwaar, goed, fout, positief, negatief e.d. mee te geven – des te minder deze mechanismen en denkpatronen de overhand hebben in je doen en laten. En des te steviger je in je kracht komt te staan.

Je maakt op deze manier een begin om een diepere laag van innerlijke vrijheid aan te spreken. Omdat je jezelf bevrijdt van ballast van het verleden, van angsten, negatieve ervaringen, kwetsingen, onzekerheden, schaduwstukken e.d. Je begint de beladenheid van emoties, ervaringen, situaties of prikkels te ontstijgen en doorbreekt daarmee patronen die onderdeel zijn van ons gebruikelijke denken in ongelijkheid (splitsingsdenken).

Je hart(ekracht) vormt hierbij de verzoener, verbinder, verwarmer en bruggenbouwer.
Het ondersteunt je in het jezelf lichter maken en bevrijden van alles dat je denkt te zijn en te moeten zijn. Het helpt je om te omarmen wat je liever niet wilt zijn, maar wel bij je hoort. Het verbindt al deze delen in en van jezelf waardoor je ze in balans brengt en integreert.

Vanuit deze (harts)verbinding komt wat je uiterlijk waarneemt (de buitenwereld) steeds meer op één lijn te staan met je binnenwereld (de innerlijke beleving). Dit brengt je bij bewustere verbinding met jezelf en je omgeving. Vanuit deze verbinding ga je een steeds diepere betekenis van eenheid (verbondenheid) ervaren.

Naarmate al je facetten vanuit het hart, vrij en zonder oordeel in het moment aanwezig kunnen zijn, vind je steeds vaker harmonie in het hier en nu met jezelf, je omgeving en het grotere geheel. Gaandeweg kan je steeds meer een zee van innerlijke rust ervaren. Ook als dingen anders gaan dan je graag zou zien.