Evenwicht in je binnenwereld gaat om een goede verstandhouding, gezonde balans en gelijkwaardige samenwerking tussen allerlei mannelijke en vrouwelijke aspecten zoals :

je verstands- en gevoelskant, oftewel tussen het rechter- en linkerdeel van je lichaam

Hierbij gaat het om een balans tussen het verstandelijke en het emotionele, het denken en het voelen, het actieve en het passieve, gerichtheid op de buitenwereld (uiterlijke waarneming) en de binnenwereld (innerlijke beleving), het rationeel waarneembare (verklaarbare) en het innerlijk waarneembare (anders verklaarbare) etcetera.

je mentale creatiekracht en je natuurlijke creatie(ve) vermogens. Oftewel tussen de boven- en onderkant van je lichaam

Dit betreft een evenwichtig gebruik van je mentale creatievermogens en natuurlijke creatie(ve) vermogens. Denk aan de logica van het denken (ratio) en die van het aanvoelen (intuïtie), extern gerichte (creatie)kracht en innerlijk aangedreven (creatie)kracht, het doen en zijn. Dit meesterschap gaat tevens om een gezonde balans tussen (ge)hardheid en zachtheid in het contact met jezelf en anderen (al wat leeft en beweegt) qua mentaliteit, veerkrachtigheid, doen en laten e.d.

je zichtbare en onzichtbare kanten, oftewel tussen de voor- en achterkant van je lichaam

Hierbij gaat het om innerlijk evenwicht tussen je zonnige kanten en dat wat in de schaduw/het donker staat qua eigenschappen, vermogens en kwaliteiten. Denk aan je leuke en je minder leuke kanten, aan dat wat je je bewust bent en wat je niet bewust bent, je heden en je verleden, je kracht en je valkuil, je kindstuk en volwassenheid, het praktische aardse en bezielde aardse, het stoffelijke (wereldse) en niet-stoffelijke (spirituele) etcetera.

Door al deze delen en aspecten van jezelf te verbinden
met je kloppende hart als centraal verbindingspunt,
breng je ze op één lijn en integreer je ze in jezelf
als één uitgebalanceerd samenwerkend geheel.

Hoe je dit doet, zie

–> Hoe werk je aan innerlijke balans?
–> Hoe breng je balans aan in je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten?