Balans van het mannelijke en vrouwelijke in jezelf is het gevolg van een innerlijk groei- en verdiepingsproces. Waarmee je deze aspecten in jezelf verbindt, je openstelt voor het volledige potentieel ervan en dit integreert in je doen en laten.

Denk hierbij aan het verschil tussen verstand en gevoel, naar buiten en binnen gericht zijn, rationeel en gevoelsmatig, ik en wij, het structuurmatige en het vloeiend organische, resultaat en het proces, loslaten en verbinden, (in)spannen en ontspannen, doen en zijn e.d.

Waar deze kwaliteiten in beginsel conflicterend lijken, horen ze daarentegen als yin en yang onlosmakelijk bij elkaar en vormen ze één geheel. Als beide aspecten elkaar in jouzelf als gelijke delen kunnen vinden en gaan aanvullen, zetten ze een diep gevoelde innerlijke flow en liefde in gang.

Bij dit proces gaat het erom :

beide kwaliteiten in jezelf te leren herkennen en erkennen.

Op deze manier breng je beide polen in jezelf samen en verbind je je met beide aspecten vanuit respect en begrip voor beider rol, plek en betekenis. Met je kloppende hart als centraal verbindingspunt. Het maakt dat je een hernieuwde harmonie kunt gaan voelen en ervaren, in jezelf en in je relaties.

alle(rlei) facetten van beide aspecten en beginsels te doorgronden, eigen te maken en te integreren in je handelen.

Hiermee maak je op een steeds dieper niveau verbinding met de toegevoegde waarde van beider beginsels. Omdat je je verdiept in de onderlinge verhoudingen, verbindingen en samenhang. Dit maakt dat je uiteindelijk in contact komt met de zuivere flow en liefdesaspecten van het mannelijke en vrouwelijke in jezelf.

Wanneer beide aspecten elkaar vanuit dergelijke verdieping vinden als gelijkwaardigen, is het als een thuiskomen in elkaar. Dan ontstaat een magische wisselwerking waarbij beide componenten elkaar complementeren en verrijken. Waarmee een diepe intrinsieke bereidheid aangeraakt wordt om samen weer als één te bewegen. En waardoor je een volgende stap kunt gaan zetten in het leven van het volledige potentieel van jezelf.