Innerlijke uitlijning gaat om een innerlijke stroomlijning. Waardoor alles in jou blijft stromen en doorstromen en je optimaal in harmonie bent met de stroom van het leven, in het hier en nu. Zodat er van binnenuit synergie met de buitenwereld ontstaat omdat er een continue afstemming plaatsvindt tussen jezelf en je activiteiten. In je (werk)leven, je relaties en op sociaal vlak.

Het is het resultaat van het op één lijn brengen van allerlei lagen, delen, systemen en werelden van jezelf. Wat maakt dat je handelen op één lijn komt met je innerlijke wijsheid en geïnspireerdheid.

Dit vraagt om bewuste aandacht voor uitbalancering en op één lijn brenging van

je fysieke, mentale, emotionele en gevoelssystemen
voor innerlijke balans en harmonie

je denken, weten, voelen, aanvoelen, willen, doen en zijn
zodat deze aspecten van jou als gelijke delen samenwerken en benut worden

de krachtlagen van je hoofd, hart, hara of buikcentrum, wil, handen en voeten
voor een soort circulaire stroming tussen je fysieke krachtlagen en de samenhang van je innerlijke wijsheid qua ontvangen-verbinden-loslaten-doorgeven

je innerlijke activiteit (het binnen) en je uiterlijke activiteit (het buiten) in het hier en nu
zodat je handelen in lijn is met wat belangrijk is voor jou vanuit innerlijke geïnspireerdheid 

Daarnaast gaat het om optimale doorstroming en stroomlijning van

de energiebanen of meridianen in het lichaam en chakra’s als centrale plaatsen van levensenergie (o.a. bekend als ki/qi of de vitale levensstromen waaronder prana)

Tot slot, en voor de spiritueel energie-bewusten onder ons, gaat het om

uitlijning van de blauwdruk van jouw complete mens-zijn als spiritueel en fysiek wezen, waarbij de mens meer is dan alleen zijn lichaam
Waardoor de tweeledigheid van het aardse en spirituele als één samenhangend geheel in jou uitgelijnd wordt om beide aspecten in het hier en nu als heel en één te kunnen be-leven. Iets dat via de krachtlagen manifest gemaakt wordt.

Het betreft een volledige uitlijning van je fysieke, emotionele, mentale en energetische aardse lichamen met je spirituele blauwdruk. Alsook een finetuning tussen deze aardse lichamen en de fragmenten van de incarnatie-ervaringen / lichamen (het spiritueel-causale). Zodat deze delen zonder de belasting van het verleden onderdeel kunnen gaan uitmaken van jouw functioneren.

Op deze manier ontstaat er in het hier en nu één samenwerkend geheel van je lichamen, delen en systemen op zowel aards en spiritueel vlak als grofstoffelijk (het dichte fysieke),  fijnstoffelijk en etherisch niveau. Waarbij volledige uitlijning / afstemming met de bron (licht-essentie) plaatsvindt en de oorspronkelijkheid op essentie-niveau zonder vertroebeling (zuiver) en in verbinding kan doorkomen.