Een belangrijk onderdeel op deze weg is het belanden in je natuurlijke balanspunt. Want in deze natuurlijke staat van zijn en observeren kunnen angst en onzekerheid aanwezig zijn zonder impact op je zelfvertrouwen. Zonder dat je van de wijs raakt omdat je twijfelt over jezelf of je eigen wijsheid of hier niet bij kunt. Of omdat je de grootheid van het in je eigen kracht staan eng vindt of ergens vindt dat je als mens niet goed genoeg of zuiver genoeg bent voor dit machtige / prachtige potentieel. Dit besef is makkelijker te bevatten en te omarmen vanuit bewuste verbinding tussen hoofd, hart en buik(gevoel)/hara. Aangezien deze verbinding je meer doet ontspannen in wat er is en wat zich aandient in je leven. En je houvast geeft vanuit vertrouwen, in plaats vanuit controle of de rechtlijnigheid van je denken. Vertrouwen dat alles in jouzelf zit, dat je gedragen wordt door het leven en dat jij heel, compleet en goed genoeg bent als mens.

De weg naar het zijn van je eigen krachtbron gaat er dan ook om bovengenoemde
te omarmen met je doen en laten. Het vrijmaken van deze potentie opent
een wijsheid en krachtbron in jezelf die je in staat stelt jezelf
te verwarmen, te voeden, te verlichten, te vervullen èn op te laden.
Op veelerlei manieren en telkens weer.

 

De weg betreft ‘dit doen’, ‘dit leven’. Waarbij de uiteindelijke potentie hiervan oneindig groot is. Dit is makkelijker te bevatten vanuit een gezonde balans, samenwerking en samenhang van al je vermogens en krachtlagen (jouw complete mens-zijn).
Deze balans bewerkstelligt namelijk de belichaming van de wijsheid van het machtig èn krachtig zijn, het wijs en tegelijk niet perfect zijn en het goed genoeg zijn zonder waarde-oordeel. Hierin ligt de toekomst voor een wereld in harmonie en balans.
Categorieën: thuis in jezelf